Latest Post

Giới thiệu về trán

Hôm nay ad xin giới thiệu về trán nhé.. Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ bộ nha Trán là nơi quan sát trí lực, vận thế thời niên thiếu, có quý nhân giúp đỡ hay không, thích hợp công việc vận động hay tĩnh, có lợi khi phát triển ở đất khách (tha phương lập … Tiếp tục đọc